Team

Anne Gitte Miedema

Na wat omzwervingen (studie farmacie en geneeskunde) kwam ik in 1993 terecht op de opleiding logopedie in Nijmegen. Hier behaalde ik in 1996 mijn diploma als logopedist. Ik kon meteen voor 4 dagen per week aan de slag bij een logopediepraktijk. De vijfde dag die overbleef heb ik op verschillende locaties gewerkt, zoals op een school voor moeilijk lerende kinderen en in een verpleeghuis. Zodoende heb ik wat kunnen proeven van de verschillende settings waarbinnen een logopedist werkzaam kan zijn. Ik was er al snel uit dat het werken in een praktijk mij het meeste aanspreekt, omdat je daar het meest gevarieerde aanbod aan patiënten en stoornissen hebt. In 2000 deed zich de gelegenheid voor dat ik een praktijk in Heesch over kon nemen en die kans greep ik met beide handen aan. Sinds 2011 is de praktijk in Nistelrode daar bij gekomen.
In de loop der jaren heb ik een groot aantal cursussen en bij- en nascholing gevolgd, zoals:

 • Sensorische Integratie
 • Stotteren bij jonge kinderen en volwassenen
 • Dyslexie bij jonge en oudere kinderen
 • Stemtherapie bij kinderen en volwassenen (waaronder Nasaleren volgens Pahn)
 • Fonologische Articulatiestoornissen
 • Meertaligheid en logopedie
 • OMFT
 • Lidcombe
 • Manuele facilitatie van de larynx

Op dit moment volg ik de opleiding Gezondheidswetenschappen voor Zorgprofessionals aan de Universiteit van Utrecht.

annegittemiedema@logopediepraktijkheesch-nistelrode.nl

 

Eugenie Bongers-Denteneer

Ik ben werkzaam als logopedist sinds 1988. Ik heb gewerkt op een instituut voor orthopedagogisch onderwijs, op basisscholen, op een school voor moeilijk lerende kinderen, bij de GGD en in de logopedische praktijk. Vanaf juni 2018 ben ik werkzaam in deze praktijk. Op woensdag ben ik op de locatie in Heesch en op vrijdag op de locatie de Beekgraaf in Nistelrode.

Ik heb cursussen gevolgd op het gebied van:

 • taal-spraak-observatie bij kinderen
 • ouderbegeleiding
 • stotteren
 • heesheid bij kinderen
 • onvolledige stembandsluiting
 • signalering en logopedische diagnostisering van dyslexie bij kinderen
 • verbredende scholing klantgerichtheid
 • voorlichten
 • neurolinguistisch programmeren(NLP)
 • logopedie en tandheelkunde
 • video-interactie begeleiding,
 • communicatieve taaltherapie bij niet of nauwelijks sprekende kinderen
 • logopedie en autisme

eugeniebongers@logopediepraktijkheesch-nistelrode.nl

 

Sanne Limonard

Mijn naam is Sanne Limonard. Ik ben logopedist en taal- en spraakpatholoog. Ik heb als logopedist ervaring opgedaan in de logopediepraktijk, een school voor zeer moeilijk lerende kinderen en het speciaal basisonderwijs. Sinds juni 2020 ben ik werkzaam in deze praktijk. Werken in de logopediepraktijk is een grote uitdaging, omdat je veel cliënten ziet met uiteenlopende aandachtsgebieden. Dit maakt het vak erg interessant. Als logopedist en taal- en spraakpatholoog word ik enthousiast van zowel de praktische als de theoretische kanten van de taal- en spraakontwikkeling. Ik vind het met name een uitdaging om te werken met kinderen die onderzoek en behandeling nodig hebben op het gebied van stem, spraak en taal. Een mooie uitspraak vind ik die van professor Hans van Balkom: “Als je niet kunt praten dan kun je toch communiceren”. Deze quote motiveert mij om de mogelijkheden van de cliënt te onderzoeken en de behandeling aan te sluiten bij kansen en interesses. Ik ben op donderdag en vrijdag aanwezig op de locatie in Heesch (gevestigd in basisschool de Toermalijn).

 

sannelimonard@logopediepraktijkheesch-nistelrode.nl