Team

Anne Gitte Miedema

Na wat omzwervingen (studie farmacie en geneeskunde) kwam ik in 1993 terecht op de opleiding logopedie in Nijmegen. Hier behaalde ik in 1996 mijn diploma als logopedist. Ik kon meteen voor 4 dagen per week aan de slag bij een logopediepraktijk. De vijfde dag die overbleef heb ik op verschillende locaties gewerkt, zoals op een school voor moeilijk lerende kinderen en in een verpleeghuis. Zodoende heb ik wat kunnen proeven van de verschillende settings waarbinnen een logopedist werkzaam kan zijn. Ik was er al snel uit dat het werken in een praktijk mij het meeste aanspreekt, omdat je daar het meest gevarieerde aanbod aan patiënten en stoornissen hebt. In 2000 deed zich de gelegenheid voor dat ik een praktijk in Heesch over kon nemen en die kans greep ik met beide handen aan. Sinds 2011 is de praktijk in Nistelrode daar bij gekomen.
In de loop der jaren heb ik een groot aantal cursussen en bij- en nascholing gevolgd, zoals:

 • Sensorische Integratie
 • Stotteren bij jonge kinderen en volwassenen
 • Dyslexie bij jonge en oudere kinderen
 • Stemtherapie bij kinderen en volwassenen (waaronder Nasaleren volgens Pahn)
 • Fonologische Articulatiestoornissen
 • Meertaligheid en logopedie
 • OMFT
 • Lidcombe
 • Manuele facilitatie van de larynx

Op dit moment volg ik de opleiding Gezondheidswetenschappen voor Zorgprofessionals aan de Universiteit van Utrecht.

annegittemiedema@logopediepraktijkheesch-nistelrode.nl

Ilse Valentijn

In 2008 heb ik de opleiding logopedie afgerond op de Fontys in Eindhoven, waar ik overigens ook woon. Daarna ben ik vrijwel meteen aan de slag gegaan bij een all-round logopediepraktijk in Den Bosch, waar ik 8 jaar heb gewerkt en ervaring heb opgedaan met verschillende logopedische stoornissen. Ik heb hier ontdekt dat mijn passie voornamelijk ligt in het behandelen van kinderen met spraak- en taalproblemen. In de afgelopen jaren heb ik een aantal cursussen gevolgd om me in bepaalde stoornissen wat meer te verdiepen (zie onderstaand). Ik ben vanaf augustus 2016 werkzaam in deze praktijk. Ik ben op woensdag en vrijdag aanwezig op de locatie Maxend in Nistelrode (gevestigd in basisschool ’t Maxend).

Ik heb de volgende specialisaties gedaan:

 • Hodson&Paden
 • Metaphon
 • Mindmappen
 • Lax Vox
 • Dyslexie
 • Training Directe Toegankelijkheid Logopedie

ilsevalentijn@logopediepraktijkheesch-nistelrode.nl

Marlies Boonen

Nadat ik mijn opleiding Management Recreatie Onderneming te Breda had afgerond, wist ik dat ik het beroep dat ik echt wilde uitoefenen nog niet had gevonden. Dankzij mijn omgeving kwam ik de opleiding Logopedie tegen en toen wist ik het!! In 2010 heb ik mijn diploma in ontvangst mogen nemen in Nijmegen en kon mijn avontuur als Logopedist werkelijk van start gaan!

Tijdens de opleiding heb ik ervaring opgedaan in de logopedische praktijk, het MKD (Medisch Kleuter Dagverblijf) en in het ziekenhuis. Ook heb ik snuffelstages gelopen waaronder in een verpleeghuis. Na de opleiding heb ik mogen werken in twee logopedische praktijken en heb ik als docent gewerkt op de opleiding Logopedie in Eindhoven, waar ik af en toe nog gastcolleges mag komen geven.

Sinds november 2014 werk ik met veel plezier in deze praktijk op de donderdag en vrijdag. Vanuit de opleiding word je allround opgeleid, tijdens en na de opleiding heb ik mij verder gespecialiseerd op het gebied van stem. Van kinds af aan ben ik gefascineerd door het instrument dat je dagelijks bij je hebt. Momenteel ben ik bezig om mij te specialiseren op taalontwikkeling bij ADHD/ADD en ASS (Autisme), mijn tweede passie. Hieronder een kort overzichtje van de methoden en onderwerpen waarvoor kinderen en volwassenen bij mij terecht kunnen.

 • Manuele Facilitatie van de Larynx
 • Lax Vox
 • Ademtherapie (bij o.a. aerofagie; veelvuldig lucht opboeren, hoog ademen en bekkenbodemklachten)
 • Articulatie: Metaphon en Hodson & Paden
 • Denkstimulerende Gespreksmethodiek
 • Taalontwikkeling (begrijpen en produceren van taal)
 • Afwijkende mondgewoonten zoals duimzuigen en tongpers
 • OMFT
 • Slikproblematiek
 • NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) zoals een CVA
 • Woordvindingsproblematiek

Wie weet….. tot ziens in de praktijk!

marliesboonen@logopediepraktijkheesch-nistelrode.nl

Eugenie Bongers-Denteneer

Ik ben werkzaam als logopedist sinds 1988. Ik heb gewerkt op een instituut voor orthopedagogisch onderwijs, op basisscholen, op een school voor moeilijk lerende kinderen, bij de GGD en in de logopedische praktijk. Vanaf juni 2018 ben ik werkzaam in deze praktijk. Op woensdag ben ik op de locatie in Heesch en op vrijdag op de locatie de Beekgraaf in Nistelrode.

Ik heb cursussen gevolgd op het gebied van:

 • taal-spraak-observatie bij kinderen
 • ouderbegeleiding
 • stotteren
 • heesheid bij kinderen
 • onvolledige stembandsluiting
 • signalering en logopedische diagnostisering van dyslexie bij kinderen
 • verbredende scholing klantgerichtheid
 • voorlichten
 • neurolinguistisch programmeren(NLP)
 • logopedie en tandheelkunde
 • video-interactie begeleiding,
 • communicatieve taaltherapie bij niet of nauwelijks sprekende kinderen
 • logopedie en autisme

eugeniebongers@logopediepraktijkheesch-nistelrode.nl