Specialisaties

• Training Directe Toegankelijkheid Logopedie
• Sensorische Integratie
• Fonologische articulatiestoorsnissen (Metaphon en Hodson & Paden)
• Meertaligheid en logopedie
• Denkstimulerende gesprekstechniek
• Communicatieve taaltherapie voor kinderen
• TOLK voor taalontwikkeling
• Ondersteunende gebaren
• Dyslexie bij jonge en oudere kinderen
• OMFT
• Stotteren bij jonge kinderen en volwassenen
• Lidcombe
• Stemtherapie bij kinderen en volwassen (waaronder Nasaleren volgens Pahn)
• Manuele facilitatie van de larynx
• Stem en Massage
• Lax Vox