Werkwijze – Logopediepraktijk Heesch-Nistelrode – Heesch

Logopediepraktijk Heesch-Nistelrode

Header afbeelding

LOGOPEDIEPRAKTIJK HEESCH-NISTELRODE

Hartelijk welkom op de website van logopediepraktijk Heesch-Nistelrode.

 

 

Openingstijden

Maandag: 09.00 - 18.00
Dinsdag: 09.00 - 18.00
Woensdag: 09.00 - 18.00
Donderdag: 09.00 - 18.00
Vrijdag: 09.00 - 18.00

Klantenbeoordeling

Werkwijze

Vergoeding

Logopedische behandelingen worden binnen het basispakket volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Kijk voor eventueel eigen risico in de polis van uw zorgverzekeraar.

Verwijzing/Directe toegankelijkheid

Verwijzing
Behandeling vindt plaats na verwijzing van een (huis)arts. Op basis van deze verwijzing wordt de behandeling vergoed door de zorgverzekeraar. Het is de bedoeling om de verwijzing bij het eerste bezoek mee te brengen.

Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)
Onze praktijk is direct toegankelijk, wat betekent dat u  bij ons terecht kunt zonder verwijzing van een arts, onze voorkeur gaat echter uit naar een verwijzing van een (huis)arts. Dit omdat helaas niet alle zorgverzekeraars de DTL-screening vergoeden.

De DTL-screening is een kort vooronderzoek om te kijken of u aan het juiste adres bent, of uw klacht wel te maken heeft met een logopedisch probleem. Het hangt van meer factoren af of een behandeling gestart kan worden. Natuurlijk van de klacht zelf, maar ook van eventueel andere klachten of ziektebeelden die van invloed kunnen zijn op logopedie. Zijn er twijfels of hebben wij meer informatie nodig, dan geven wij het advies om naar uw huisarts te gaan. Nadat u bij uw huisarts bent geweest kunt u vervolgens met een verwijsbrief voor logopedie alsnog een afspraak bij ons maken om onderzoek / behandeling te starten.

Behandeling

Een behandeling duurt maximaal 30 minuten. De frequentie is meestal 1x per week, maar dit kan variëren. Indien (medisch) noodzakelijk, wordt de behandeling aan huis gegeven. Hoeveel behandelingen moeten plaatsvinden is afhankelijk van de soort en ernst van de zorgvraag. Mocht een bezoek aan de praktijk niet mogelijk zijn, dan kunnen wij u behandelen middels tele-logopedie/beeldbellen.

Registratie

U dient bij de eerste afspraak uw verzekeringspasje, de verwijskaart, identiteitsbewijs en eventuele bijkomende verslagen mee te nemen.

Wij zijn verplicht om de identiteit van de cliënt vast te stellen. Hierbij dienen wij uw BSN nummer te registreren alsmede het nummer van uw identiteitsbewijs. Ter voorkoming van schending van uw privacy zullen wij geen kopie van uw identiteitsbewijs in het dossier bewaren.

Wijzigingen
Heeft u wijzigingen betreffende uw verzekering- of persoonlijke gegevens, geef deze dan zo spoedig mogelijk aan ons door! Hierdoor kunnen wij op tijd wijzigingen verwerken en de behandelingen op goede wijze declareren.

Intake en Onderzoek

Voordat wij met onze behandeling beginnen is er een intakegesprek. Er wordt een behandelovereenkomst gesloten.Daarna vindt er uitgebreid onderzoek plaats met gestandaardiseerde testen. Het logopedische onderzoek kan 1 of meerdere sessies in beslag nemen. Op basis van het onderzoek geven wij aan hoe wij kunnen helpen. De uitslagen van de onderzoeken/testen worden met u besproken evenals het behandelplan.

Verslaglegging

Op het eind van de behandeling zal er schriftelijk gerapporteerd worden aan de verwijzer. Indien gewenst kunt u een kopie van dit verslag ontvangen. Wanneer de behandeling een langere periode betreft, zal er ook tussentijds verslag naar de verwijzer gestuurd worden.

Wanneer er extra verslaglegging – anders dan naar de verwijzer – gevraagd wordt, zal dit bij de aanvrager in rekening worden gebracht.

Samenwerking

Regelmatig werken wij samen met andere deskundigen. Dit om de behandelingen op elkaar af te stemmen en een zo goed mogelijk totaalbeeld te verkrijgen. Zo hebben wij o.a. contact/overleg met: collega logopedisten, leerkrachten, intern- en ambulant begeleiders, fysio- en ergotherapeuten, artsen, tandartsen, psychologen en orthopedagogen.

Stagiaires

Wij begeleiden regelmatig studenten van de opleiding logopedie. Heeft u hier bezwaar tegen, geef dit dan aan ons door.