Onze Praktijk

In deze allround praktijk zijn twee logopedisten werkzaam met expertise op verschillende gebieden.

Wij staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dat wil zeggen dat we voldoen aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep. Door bij- en nascholingen houden wij onze kennis op peil.

Tevens zijn wij lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en nemen wij deel aan de Kwaliteitskring Logopedisten de Raad Den Bosch. Met deze kring hebben wij een collectief tot stand gebracht waarbinnen nauw wordt samengewerkt en waardoor de continuïteit van de behandelingen wordt gewaarborgd. Kijk voor meer informatie op www.logopediecollectief.nl